TheraSuit
Therasuit

Unikátní léčebná metoda pro pacienty s neurologickým postižením.

TheraTogs
TheraTogs

Unikátní léčebná metoda pro pacienty s neurologickým postižením.

Ergoterapie
Ergoterapie

Cílem ergoterapie je umožnit jedinci maximální soběstačnost.

Canisterapie
Canistherapy

Využívá se léčebného kontaktu
se psem.

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace

Centrum sociální rehabilitace.

Fyzioterapie

Poúrazová a léčebná, využívající přirozených přírodních podnětů.